• Voorkomen overdracht incasso

MBO-STUDENTEN STIMULEREN HUN BETALINGSACHTERSTAND OP HET LESGELD TE BETALEN.

 

UITDAGING

In studiejaar 2017-2018 heeft 18% van de lesgeld-plichtige mbo-studenten hun lesgeld niet op tijd betaald (40.000 studenten). Ondanks meerdere betalingsherinneringen vanuit DUO wordt ongeveer 7% van de studenten geconfronteerd met een incassobureau (16.000 studenten). Aan Inspire to Act is gevraagd om een gedragsinterventie te ontwikkelen om studenten te stimuleren hun betalingsachterstand te betalen, zodat een overdracht aan het incassobureau (CJIB) wordt voorkomen.

 

GEDRAGSINTERVENTIE

Inspire to Act heeft de gedragsinterventie LIEVER GEEN ZORGEN? ontwikkeld. Deze interventie bestaat uit een gedragsbrief en gedragsenvelop en wordt gestuurd naar alle mbo-studenten wiens vordering overgedragen zou worden aan het CJIB.

In de gedragsbrief wordt begrip getoond voor de betalingsachterstand en wordt hulp aangeboden om samen een oplossing te zoeken. Daarnaast wordt het betalen van het lesgeld heel eenvoudig gemaakt en kunnen studenten kiezen uit 3 betalingsregelingen met verschillende looptijden en maandbedragen.

De gedragsenvelop is opvallend gemaakt met een stip en stappenplan, waarin studenten op sympathieke wijze worden aangespoord om de envelop te openen en hun lesgeldbetaling te regelen.

 

RESULTAAT

De gedragsinterventie leidt tot meer dan een vervijfvoudiging van het aantal studenten dat de lesgeldbetaling regelt als de brief zowel per e-mail als post wordt verstuurd (van 6% naar 32%).

De gedragsinterventie leidt tot een verdrievoudiging van het aantal studenten dat de lesgeldbetaling regelt als de brief alleen per e-mail wordt verstuurd (van 6% naar 17%).

Door de gedragsinterventie is 26% van de vorderingen alsnog betaald, en dus niet overgedragen aan het CJIB. Dit is bijna 4,5 keer zoveel als zonder gedragsinterventie.

Voortaan verstuurt DUO de gedragsbrief per mail en post naar alle studenten van wie de vordering overgedragen zou worden aan het CJIB.

 

Meer dan een vervijfvoudiging van aantal studenten dat lesgeldbetaling regelt.

 

 

 

26% van de CJIB-trajecten voorkomen.

 

 

 

OPDRACHTGEVER DUO – Ministerie van OCW

JAAR 2020

IN SAMENWERKING MET Måke

OPDRACHT Analyse, interventieontwikkeling & effectmeting