Trainingen & workshops

Wil jij samen met collega’s ontdekken hoe je gedragsinzichten kunt toepassen in je eigen werk?

In onze trainingen en workshops maak je kennis met de belangrijkste theorieën uit de sociale psychologie en gedragseconomie om gedrag effectief te veranderen. Je past deze kennis direct toe op een casus in je eigen werkveld.

Wetenschappelijke theorieën saai? Zeker niet! Bevlogen en enthousiaste docenten nemen je stap voor stap mee in de wereld van gedragsverandering. En met concrete voorbeelden uit jouw eigen werkpraktijk wordt de theorie tastbaar gemaakt. Theorie en groepswerk worden continu afgewisseld en met live experimenten ondervind je aan den lijve hoe gedragsinzichten je gedrag en keuzes kunnen sturen.

Wij bieden onze trainingen en workshops in company aan, variërend van één dagdeel tot meerdere dagen; zowel op locatie, online of hybride. De trainingen en workshops worden altijd op maat gemaakt.

Inspire to Act ontwikkelt en verzorgt al jaren diverse trainingen en workshops over gedragsinzichten aan medewerkers en managers bij (Rijks)overheid en bedrijfsleven; allemaal met zeer positieve evaluaties.

 

Neem vrijblijvend contact met ons voor de mogelijkheden!

Contact

 

Trainingen & workshops

Inspiratie

Sturen op gedrag

DUUR één dagdeel

DEELNEMERS 12-30 managers/leidinggevenden

DOEL Leren zien waar de inzet van gedragsinzichten meerwaarde biedt en handvatten krijgen voor sturing op de inzet van gedragsinzichten in eigen afdeling of programma.

 

ONDERWERPEN

Inleiding gedragsinzichten Wat zijn gedragsinzichten en wat kun je ermee in beleid of organisatie?

Meerwaarde, nut en noodzaak gedragsinzichten Hoe en waar toegepast; kosten en baten; doenvermogen

Herken de gedragsvraag Elementen gedragsvraag; uitkomstmaten (beleids)doelen; casuïstiek

Handvatten voor sturing Keuzes en dilemma’s; checklists; rode vlaggen

Werken met gedrag

DUUR één dag

DEELNEMERS 12-24 (beleids)medewerkers

DOEL Belangrijkste theorieën uit sociale psychologie en gedragseconomie eigen maken en leren hoe gedragsinzichten ingezet kunnen worden in eigen werkveld.

 

ONDERWERPEN

Basisconcepten gedragsinzichten Keuzeproces en beperkte rationaliteit; motivatie en beperkte wilskracht; weerstanden

Gedragsinzichten toepassen Van (beleids)probleem naar gedragsdoel; doelgroep en gedragsbepalende factoren; toepassen gedragstechnieken

Do’s & Don’ts Keuzes en dilemma’s bij de toepassing van gedragsinzichten; ethiek

Effectief met gedrag

DUUR twee dagen

DEELNEMERS 12-24 (beleids)medewerkers

DOEL Belangrijkste theorieën uit sociale psychologie en gedragseconomie eigen maken en leren hoe je een gedragsinterventie ontwerpt en toetst op effectiviteit in een gedragsexperiment.

 

ONDERWERPEN

Basisconcepten gedragsinzichten Zie training ‘Werken met gedrag’

Gedragsinzichten toepassen Zie training ‘Werken met gedrag’

Opzetten gedragsexperiment Ontwerpen gedragsinterventie; onderzoeksdesigns; experimenteren; meten van effecten

Inspirerende praktijkvoorbeelden Gastdocenten

Do’s & Don’ts Zie training ‘Werken met gedrag’ + checklist kansrijk gedragsexperiment

Neem vrijblijvend contact met ons voor een training of workshop op maat!

Contact

 

Wat deelnemers zeggen

"De materie was zeer interessant en de docenten maakten het helemaal af!"

"Erg interessante opleidingsdag. Super goed toepasbaar in mijn werk."

"Was heel leuk interactief met verschillende werkvormen. Goede balans met theorie waarmee je direct aan de slag kan."

"Dit was absoluut één van de betere trainingen die ik in de afgelopen tijd gevolgd heb. En online misschien nog wel de beste."

"Goede afwisseling van theorie en praktijk; de geleerde theorie kon je ook direct in de praktijk brengen."

"Interessante materie, sluit aan op eigen werkpraktijk."

"Eigenlijk de beste cursus die ik tot nu toe in het opleidingsprogramma heb gehad."

"Leuke dag, en heel fijn dat er veel ruimte is om met eigen casus aan de slag te gaan."

"Hele leuke en informatieve sessie. Heel erg relevant voor beleidsmedewerkers."

"Een van de best geregelde online cursussen die ik tot nu toe heb gevolgd! Goed georganiseerd."

"Een erg interessante dag met leuke en inhoudelijke lesstof."

"Leuke docenten, goede afwisseling tussen theorie en opdracht."

"Interessante online training – goede combinatie inhoud en praktijk."

"De trainers waren erg enthousiast, gaven heldere uitleg en zorgden voor veel interactie met de groep."

"Erg fijn dat er praktijkvoorbeelden worden getoond en daarbij ook wordt ingezoomd op de theorie die daarvoor is behandeld."

"Leuke, leerzame en goed toepasbare cursus!"

"Docenten kunnen de moeilijke materie makkelijk overbrengen, zijn enthousiast en maken de vertaalslag naar onze praktijk goed."

"Ik vind het erg prettig dat de docenten veel voorbeelden gebruiken en ons ook zelf aan de slag laten gaan (op een laagdrempelige manier)."

"Veel interactieve elementen, goede energieke/leuke presentatoren! Goede opbouw van de cursus."