Over Inspire to Act

Karin Bongers

Inspire to Act is opgericht door Karin Bongers. Karin is cum laude afgestudeerd in de sociale psychologie. In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de rol van bewuste en onbewuste processen in gedrag.

dr. Karin Bongers

Na haar promotie heeft Karin 3 jaar als postdoc onderzoeker gewerkt bij de afdeling Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna heeft Karin veel ervaring opgedaan in het toepassen van gedragswetenschappelijke kennis in beleid en praktijk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met Inspire to Act wil Karin haar jarenlange ervaring in het gedragswetenschappelijk onderzoek en haar expertise op het gebied van gedragsverandering toepassen in de praktijk. Haar ambitie is om organisaties te inspireren met inzichten uit de gedragswetenschappen aan de slag te gaan. Inspire to Act ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties die maatschappelijke vraagstukken effectief willen aanpakken met gedragsverandering op het gebied van sociale veiligheid, handhaving, gezondheid & leefstijl, mobiliteit en duurzaamheid.