Gedragstraject

Werk je aan een maatschappelijke uitdaging, waarin je gedrag van mensen wilt veranderen? Grote kans dat wij je kunnen helpen! Wij helpen organisaties gedrag van mensen te veranderen met gedragswetenschappelijke inzichten.

Op basis van onze probleem- en gedragsanalyse, ontwikkelen we effectieve gedragsinterventies die we middels gedragsexperimenten toetsen op effectiviteit.

Hieronder staat onze werkwijze in 4 stappen toegelicht.

Wil je alleen een probleem- en gedragsanalyse of wil je de effectiviteit van een bestaande gedragsinterventie weten? Ook dat is mogelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!

Contact

 

Gedragstraject

Werkwijze

1. Begrijpen

Probleem- en gedragsanalyse Een gedragstraject start met het begrijpen van gedrag. Wij concretiseren het (beleids)probleem tot een gedragsvraag, brengen het huidige gedrag en het doelgedrag in kaart en leggen de gedragsbepalende factoren bloot.

 

Methoden Literatuurstudie, deskresearch, vragenlijstonderzoek, interviews, observatieonderzoek

2. Ontwikkelen

Gedragsinterventie Wij selecteren zorgvuldig de juiste gedragstechnieken die passen bij de gedragsbepalende factoren. Hiermee ontwikkelen we kansrijke gedragsinterventies die inspireren tot het gewenste gedrag én langdurige gedragsverandering beogen.

 

Methoden Behaviour Change Wheel, CASI, Intervention Mapping

3. Implementeren

Gedragsexperiment Wij implementeren de gedragsinterventies in de praktijk en stellen het onderzoeksdesign vast. Hierbij werken we nauw samen met stakeholders op locatie. Middels een schouw bepalen we de precieze toepassing van de gedragsinterventies.

 

Methoden RCT-studie, voor- en nameting, nameting met controlegroep

4. Testen

Effectmeting Om te achterhalen of de gedragsinterventies succesvol zijn in het veranderen van gedrag, voeren we een effectmeting uit. Vooraf definiëren we concrete gedragsindicatoren. Op basis van de resultaten geven we advies over optimalisering en eventuele opschaling.

 

Methoden Kwantitatief onderzoek, observatieonderzoek, belevingsonderzoek

Interesse in een gedragstraject? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact