Gedragsinterventies

Werkwijze

Wilt u daadwerkelijk gedrag van uw doelgroep veranderen, maar weet u niet goed wat u kunt doen of waar u kunt beginnen? Inspire to Act kan u adviseren en ondersteunen bij de implementatie van gedragsinterventies in de praktijk. Dit traject bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

1. Analyse

Inspire to Act analyseert het (beleids)probleem en brengt het huidige en gewenste gedrag in kaart. Daarnaast onderzoekt Inspire to Act de bewuste en onbewuste drijfveren van de doelgroep en legt mogelijke weerstanden bloot.

2. Implementatie

Na een grondige analyse ontwerpt Inspire to Act mogelijke interventiestrategieën om het gewenste gedrag te bevorderen. Na een haalbaarheidsstudie wordt in overleg met u een keuze gemaakt voor de meest kansrijke interventiestrategie. Inspire to Act ondersteunt uw organisatie bij de implementatie van deze interventiestrategie in de praktijk.

3. Evaluatie

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de interventiestrategie voert Inspire to Act een effectevaluatie uit.