• Opschaling

    Drukte spreiden in de supermarkt

MENSEN STIMULEREN OM IN DE DALUREN BOODSCHAPPEN TE DOEN.

 

UITDAGING

De gedragsinterventie IK SHOP IN DALUREN!, die Inspire to Act heeft ontwikkeld en getest in een eerdere pilot, was succesvol en zorgde ervoor dat het rustiger werd in de piekuren en drukker in de daluren. De gedragsinterventie zorgde voor een afname van 32% van het aantal ‘zeer drukke’ uren. Opdrachtgever wil graag weten of de resultaten te generaliseren zijn en heeft Inspire to Act gevraagd de pilot op te schalen.

 

GEDRAGSINTERVENTIE

Voor de opschaling heeft Inspire to Act de gedragsinterventie uit de pilot doorontwikkeld tot de gedragsinterventie VLIEGENSVLUG DE WINKEL DOOR! Voor deze interventie zijn de boodschap en het piek- en dalurenschema vereenvoudigd, is het makkelijker gemaakt om mee te doen aan de dalurenloterij en heeft de gedragsinterventie een lentebeeld gekregen.

Tijdens piekuren hebben we interventiesetjes uitgedeeld bij elf Vomar supermarkten in regio Haarlem, bestaande uit een maaltijdplanner met boodschappenlijst, een pen en een informatieflyer. De maaltijdplanner en pen herinneren mensen thuis aan het gewenste gedrag (in daluren -rustige uren- boodschappen doen) en geven legitimiteit voor gewenst gedrag. De informatieflyer activeert de sociale norm en geeft informatie over de dalurenloterij. In de supermarkt hebben we posters opgehangen voor de zichtbaarheid.

Op alle middelen staat het piek- en dalurenschema afgebeeld, zodat mensen eenvoudig kunnen zien wanneer het druk en rustig is in de supermarkt.

 

RESULTAAT

De versoepelingen van de coronamaatregelen tussen de voor- en nameting hebben waarschijnlijk gezorgd voor een betere spreiding van klanten in alle Vomar filialen. Daarbovenop zorgt de gedragsinterventie voor een nog betere spreiding van klanten in de interventiefilialen: De afname van aantal klanten in piekuren en toename in daluren is in de interventiefilialen sterker dan in controlefilialen.

 

Rustiger in piekuren en drukker in daluren.

 

 

 

OPDRACHTGEVER DG Samenleving en COVID-19

JAAR 2021

IN SAMENWERKING MET Novi Mores, Behavioural Insights en Måke

MET DANK AAN Vomar Voordeelmarkt

OPDRACHT Interventieontwikkeling & effectmeting