• Overstappen op Zero-Emissie vervoer

MKB’ERS STIMULEREN UIT TE ZOEKEN WAT DE ZERO-EMISSIEZONE VOOR HUN BEDRIJF BETEKENT.

 

UITDAGING

Vanaf 1 januari 2025 krijgen ongeveer 30 steden een zero-emissiezone (ZE-zone). Vanaf die datum mogen ondernemers niet meer met een bestelbus die co2 uitstoot de ZE-zone in. Voor ondernemers betekent dit een flinke verandering met extra kosten en veel geregel. Daarnaast zijn veel kleine ondernemers nog helemaal niet op de hoogte van de komst van de ZE-zones. Aan Inspire to Act is gevraagd een gedragsaanpak te ontwikkelen om kleine mkb’ers te informeren en motiveren tot de overstap naar ZE-vervoer.

 

GEDRAGSAANPAK

Inspire to Act heeft de gedragsaanpak DOE HET ZERO ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op het Stages of Change model en beweegt kleine ondernemers stapsgewijs tot gedragsverandering: van ontkennen of niet weten naar beseffen en uitzoeken; en van uitproberen naar overstappen en volhouden. In elke stap van het gedragsveranderingmodel testen we welke gedragstechnieken het beste werken om kleine ondernemers te bereiken en te motiveren tot de volgende stap. Vervolgens worden de geleerde lessen landelijk uitgerold.

 

GEDRAGSINTERVENTIE

Stap 1 in de gedragsaanpak is ondernemers van ‘ontkennen of niet weten’ te bewegen naar ‘beseffen en uitzoeken’. Hiervoor hebben we een brievenexperiment gedaan bij 15.000 ondernemers in en rondom Zwolle. We hebben 3 brieven ontwikkeld: één neutrale brief; één gedragsbrief vanuit het perspectief ‘Wat levert het mij op’; en één gedragsbrief vanuit het perspectief ‘Dat bepaal ik graag zelf’. De brieven informeren ondernemers over de komst van de ZE-zone in Zwolle en stimuleren hen om op de website DOEHETZERO.NL te kijken wat dit voor hun bedrijf gaat betekenen. In de gedragsbrieven zijn de volgende gedragstechnieken toegepast: sociale norm, gevoel van urgentie verhogen en weerstandreductie.

 

RESULTAAT

De twee gedragsbrieven zijn het meest effectief. De gedragsbrief ‘Wat levert het mij op’ leidt tot 2x zoveel websitebezoek en de gedragsbrief ‘Bepaal ik graag zelf’ tot 3x zoveel websitebezoek dan de neutrale brief.

 

Momenteel experimenteren we ook in de andere stappen van de gedragsaanpak.

 

LANDELIJKE CAMPAGNE

Voor de landelijke campagne van de Rijksoverheid is de website DOEHETZERO.NL uitgebreid met alle gemeenten die een ZE-zone krijgen en zijn er campagnemiddelen ontwikkeld. Voor gemeenten is een TOOLKIT ontwikkeld, waarin de meest effectieve gedragsinterventies en de campagnematerialen te downloaden zijn voor toepassing in de eigen gemeente.

 

 

Verdubbeling en verdrievoudiging van websitebezoek doehetzero.nl

 

 

 

OPDRACHTGEVER Stichting Connekt – Top Sector Logistiek

JAAR 2021-heden

IN SAMENWERKING MET Novi Mores, Behavioural Insights en NDOC

MET DANK AAN Ministerie van IenW en Gemeente Zwolle

OPDRACHT Analyse, interventieontwikkeling & effectmeting + landelijke campagne

Zelf aan de slag? In de Toolkit DOE HET ZERO vindt u tips voor de toepassing en alle gratis downloads.