• Voorkomen zwerfafval in rivieren

BINNENVAARTSCHIPPERS GOOIEN AFVAL IN DE CONTAINER OF HOUDEN AFVAL AAN BOORD.

 

UITDAGING

Zwerfafval bij rivieren is zeer schadelijk voor de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Zwerfafval komt via de rivieren in zee terecht, waar het plastic soep wordt. Een deel van het zwerfafval dat op oevers en in water gevonden wordt, is afkomstig van de binnenvaart. Het gaat dan onder andere om afval dat door binnenvaartschippers of hun personeel naast een restafvalcontainer wordt gezet. Rijkswaterstaat wil een gedragsinterventie laten ontwikkelen om bijplaatsing in overnachtingshavens te verminderen.

 

GEDRAGSINTERVENTIE

Alleen schippers met een SAB-abonnement kunnen hun afval in de restafvalcontainer doen. Schippers zonder SAB-abonnement moeten hun afval aan boord houden. Wij hebben een gedragsinterventie ontwikkeld om schippers op het juiste moment op vriendelijke wijze te informeren hierover.

Met een welkomstbord worden schippers vriendelijk welkom geheten door een schippersfiguur.

Bij de autosteiger worden schippers gestimuleerd het afval aan boord te houden, tenzij ze een SAB-abonnement hebben. Het gewenste gedrag wordt op borden in tekst en symbolen in twee talen uitgelegd. Bij de bebording staat ook het sympathieke schippersfiguur met een afvalzak en SAB-abonnement. Deze plek is cruciaal voor gedragsverandering, omdat schippers hier beslissen of afval van boord gaat.

De restafvalcontainer is volledig bestickerd. Hierdoor is de container goed zichtbaar vanaf het water. Ook hier staat weer het schippersfiguur met afvalzak en SAB-abonnement afgebeeld.

 

RESULTAAT

Voor toepassing van de gedragsinterventie werd bij 1 op de 3 controles bijplaatsing van restafval aangetroffen. Sinds de toepassing van de gedragsinterventie zijn er geen bijplaatsingen van restafval meer aangetroffen.

Momenteel wordt deze gedragsinterventie ook toepast in sluizencomplex Houtribsluizen en overnachtingshaven ‘s-Gravendeel.

 

Aantal bijplaatsingen gereduceerd tot 0.

 

 

 

OPDRACHTGEVER Rijkswaterstaat

JAAR 2021

IN SAMENWERKING MET Novi Mores (projectleiding), Bovenkamers en NDOC

MET DANK AAN SAB en overnachtingshaven IJzendoorn

OPDRACHT Analyse, interventieontwikkeling & effectmeting