Advies

Werkwijze

Wilt u meer inzicht in het gedrag en de drijfveren van uw doelgroep en wilt u handvatten voor hoe u gedrag effectief kunt veranderen? Inspire to Act kan u dit inzicht bieden en u adviseren over mogelijke interventiestrategieën.

Omdat het gaat om maatwerk, wordt in overleg met u bepaald hoe het adviestraject wordt ingevuld en waar we de accenten op leggen. Naast een volledig adviestraject, biedt Inspire to Act ook de mogelijkheid mee te lopen in uw dagelijkse praktijk. Op basis daarvan krijgt u advies over het beter benutten van gedragsinzichten in uw praktijk.

Een volledig adviestraject bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

1. Analyse

Inspire to Act analyseert het (beleids)probleem en brengt het huidige en gewenste gedrag in kaart. Daarnaast onderzoekt Inspire to Act de bewuste en onbewuste drijfveren van de doelgroep en legt mogelijke weerstanden bloot.

2. Interventies

Na een grondige analyse ontwerpt Inspire to Act mogelijke interventiestrategieën om het gewenste gedrag te bevorderen. Uiteraard wordt de haalbaarheid van deze interventiestrategieën onderzocht voor uw specifieke situatie.

3. Advies

Inspire to Act geeft u een concreet advies over passende interventiestrategieën toegesneden op uw situatie en (beleids)probleem.