• Welkom bij

    Inspire to Act

    Voor het effectief veranderen van gedrag

    Meer weten?

Gedragsverandering

Om gedrag te veranderen, wordt vaak ingezet op het vergroten van kennis en het overtuigen van mensen met rationele argumenten. Meestal werkt dit niet of zelfs averechts. Pogingen om mensen te overtuigen roepen vaak weerstand op. Daarbij weten mensen vaak wel dat het gewenste gedrag goed is. Er spelen kennelijk andere motieven een rol.

Uit  onderzoek blijkt dat maar een klein deel van ons gedrag gebaseerd is op rationele afwegingen. Het merendeel wordt gestuurd door automatische processen, zonder dat we hier bewust over nadenken. Dit vraagt dus om andere beïnvloedingsstrategieën!

Inspire to Act

Adviesbureau Inspire to Act inspireert organisaties om met inzichten uit de gedragswetenschappen aan de slag te gaan.

Inspire to Act biedt gedragswetenschappelijke kennis en methoden om bewuste en onbewuste gedragsmotieven bij uw doelgroep te achterhalen en weerstanden in kaart te brengen en vertaalt deze informatie naar passende beïnvloedingsstrategieën.

Inspire to Act ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties die zich richten op maatschappelijke vraagstukken op onder andere het gebied van sociale veiligheid, handhaving, gezondheid & leefstijl, mobiliteit en duurzaamheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op via info@inspiretoact.nl.

 

Gedragsinterventies ...>

Gedragsinterventies ...>

Inspire to Act ondersteunt organisaties bij het implementeren van gedragsinterventies gericht op gewenst gedrag.

Advies ...>

Advies ...>

Inspire to Act adviseert organisaties bij het effectief veranderen van gedrag.

Workshops ...>

Workshops ...>

Inspire to Act geeft inspirerende workshops en presentaties om u de basiskennis over gedragsbeïnvloeding bij te brengen.

Inspire to Act

Gedragsbeïnvloeding gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

MISSIE

Inspire to Act heeft als missie: Het vergroten van de effectiviteit van gedragsinterventies door organisaties te inspireren met inzichten uit de gedragswetenschappen aan de slag te gaan. Dit doet zij door organisaties te ondersteunen bij de implementatie van gedragsinterventies, organisaties te adviseren over effectieve gedragsverandering en door inspirerende workshops te geven over gedragsbeïnvloeding.

METHODEN

Adviesbureau Inspire to Act biedt gedragswetenschappelijke kennis en methoden om bewuste en onbewuste gedragsmotieven te achterhalen en weerstanden in kaart te brengen. Inspire to Act vertaalt deze informatie naar passende beïnvloedingsstrategieën.

Inspire to Act

Voor duurzame gedragsverandering

 

Karin Bongers

Inspire to Act is opgericht door Karin Bongers. Karin is cum laude afgestudeerd in de sociale psychologie. In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de rol van bewuste en onbewuste processen in gedrag.

dr. Karin Bongers

Na haar promotie heeft Karin 3 jaar als postdoc onderzoeker gewerkt bij de afdeling Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna heeft Karin veel ervaring opgedaan in het toepassen van gedragswetenschappelijke kennis in beleid en praktijk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met Inspire to Act wil Karin haar jarenlange ervaring in het gedragswetenschappelijk onderzoek en haar expertise op het gebied van gedragsverandering toepassen in de praktijk. Haar ambitie is om organisaties te inspireren met inzichten uit de gedragswetenschappen aan de slag te gaan. Inspire to Act ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties die maatschappelijke vraagstukken effectief willen aanpakken met gedragsverandering op het gebied van sociale veiligheid, handhaving, gezondheid & leefstijl, mobiliteit en duurzaamheid.

 

KLANTEN